Disclaimer

Via deze website stelt FPW (FPW Rotterdam B.V., evenals de aan haar gelieerde rechtspersonen) informatie beschikbaar over haar diensten.

Aan de inhoud van deze website en de juistheid ervan besteden wij de grootst mogelijke zorg. De invulling ervan wordt doorlopend zoveel mogelijk geoptimaliseerd. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, of die samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de website en/of websites en webpagina’s waarnaar wordt doorgelinkt. FPW (FPW Rotterdam B.V. en de aan haar gelieerde rechtspersonen) heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van websites en webpagina’s waarnaar wordt doorgelinkt en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken.

Alle informatie op deze website is nadrukkelijk onder voorbehoud, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Van deze website mag niets worden gekopieerd en/of veranderd.
Zonder schriftelijke toestemming van FPW Rotterdam B.V. of de aan haar gelieerde rechtspersonen is het verboden om informatie of gedeelte(n) van deze website op welke manier dan ook te reproduceren of te distribueren.

Privacy statement
Informatie die bezoekers via deze website sturen zal vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt om bezoekers informatie te sturen of contact met hen te nemen. Gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.
Informatie over het bezoek van deze website zal alleen worden gebruikt voor analyse en verbetering van deze website.